Languages

 

Badkarsmusik

Nu finns Stadens EP Badkarsmusik på iTunes och Spotify. Singeln Koma kan köpas sparat. EP:n finns också tillgänglig på Facebook, Soundcloud och MySpace.

Ni kan läsa mer om Staden på deras Facebook-page eller på badkarsmusik.se