Languages

 

Linda Varg

Arbetet med Linda Varg rullar på för fullt :) Tomas producerar, spelar in och mixar allt material tillsammans med Linda och Ulf Varg. 

Fr vänster: Ulf Varg, Tomas Rosenberg, Linda Varg